Loading Laddar...
 

Privat Övningskörning

För att kunna övningsköra privat måste elev och handledare gå en introduktionsutbildning (handledarutbildning).

Utbildningen är vid ett tillfälle på ca. 3,5 timmar. 

Ni behöver ej gå samma tillfälle. Handledarkursen gäller i 5 år. 

Våra kursdatum hittar du i vår E-handel.

 

Transportstyrelsens föreskrifter: 
- Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att gå kursen. 
- Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid kurstillfället. 
- Kurstiden skall vara minst 180 min exkl. raster. 
- Kursen är giltig i 5 år. 


Avbokningsregler: Behöver du boka om/av din bokade introduktionsutbildning, skall detta göras senast 3 dagar innan, annars blir du/ni skyldig full debitering. Vid sjukdom ska läkarintyg visas inom 8 dagar för att inte bli debiterad. 
Observera att obetald kurs räknas inte som förlorad plats. Betalning skall vara gjord 3 dagar innan kursens start.